یکبار یادبگیر....
جعبه لایتنر آنلاین هوشمند

Image placeholder

یکبار یادبگیر....
جعبه لایتنر آنلاین هوشمند

لایتنر روش علمی «به یاد سپردن» است که بر مبنای آن آموخته‌ها از حافظهٔ کوتاه‌مدت به حافظهٔ بلند مدت منتقل می‌شوند.